Thargelion under construction

About this month.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendideia
Festival.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kallunteria_Plunteria
Festival.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thargelia
Festival.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacrifice for Leto__Pythian_Apollon__Zeus__Hermes__Dioskuri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacrifice for Menedeius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacrifice for Zeus_Epakrios.